Luk

Resultater i opskrifter

{{model.result.recipesShowingXOfYText}} Vis alle

Resultater i artikler

{{model.result.contentShowingXOfYText}} Vis alle

Resultater i artikler

Innovationspulje

Vil du arrangere Irmas næste medlemsarrangement?

Irmas medlemsbestyrelse sætter gang i en bevægelse

Irmas medlemsbestyrelse vil gøre Irma til mere end et sted hvor du handler. Et sted med endnu mere kendskab til fødevarer, inspiration og fornyelse til madlavningen derhjemme, spændende foredrag, levende workshops eller andre aktiviteter som du savner i fremtidens Irma. Med fokus på både det lokale og nære - men også på fx sundhed og bæredygtighed i et større perspektiv.

Derfor har Irma medlemsbestyrelse oprettet en medlemsinnovationspulje. Puljen skal gøre det muligt for dig, at skabe det arrangement du brænder for som kan gøre Irma til et sprudlende madmarked med oplevelser, indsigt og fællesskaber.

Hent ansøgningsskema her

Rammer for medlemsinnovationspuljen

Hvem kan søge?
Alle medlemmer i Irma kan ansøge om at få en andel af medlemsinnovationspuljen til en konkret aktivitet.

Hvad er formålet med Irmas medlemsinnovationspulje?
Det overordnede formål med Irmas medlemsinnovationspulje er at skabe et Irma i bevægelse, med Irmas medlemmer som omdrejningspunkt.

Puljen skal bidrage til at skabe aktiviteter, der kan engagere og inspirere Irmas medlemmer, og dermed gøre Irma til mere end et sted, hvor der handles. Arrangementerne skal henvende sig bredt til Irmas medlemmer, og være åbne for medlemmer med en interesse for emnet. 

Hvad kan der søges til?

Der kan ansøges om midler til at lave aktiviteter, der engagerer og inspirerer Irmas kunder. Gerne med fokus på både det nære og det lokale, hvor kunderne engageres med Irma-butikkerne. Men også på fx sundhed og bæredygtighed i et større perspektiv. 

Aktiviteten skal støtte op om én af Irmas fire fokusområder:

 1. Spændende mad
  • Fx madkvalitet, madtendenser, madsæsoner.
    
 2. En bedre verden
  • Fx bæredygtighed, økologi, miljø, sundhed.

 3. Tid
  • Fx måltidsløsninger og convenience i god kvalitet. Gode madoplevelser trods knap tid.
    
 4. Butiksoplevelser
  • Fx vejledning, service.

Vi opfordrer til kreativitet i forhold til arrangementer og har derfor ikke lavet rammer for aktivitetstyper. Vi håber, at modtage ansøgninger til skæve, nytænkende og visionære aktiviteter. Det kan være alt fra fællesspisninger lavet på datovarer, foredrag med passionerede ildsjæle, pop-up cafe eller urtehaver på taget af den lokale Irma.  

Bemærk at fødevarer til et arrangement skal indkøbes i Irmas, hvis denne budget indgår i ansøgningen.

Alle aktiviteter drives med frivillige hænder og skal arrangeres og afvikles af Irma medlemmer.

Hvor stor er puljen og hvordan søger jeg?

Irmas medlemsinnovationspulje er i 2017 fastlagt til 250.000 kr. Som udgangspunkt er grænsen for en puljeansøgning 20.000 kr. Dog kan der søges om større beløb ved specielle arrangementer. 

Alle aktiviteter, som modtager bevilling, skal igangsættes og afholdes i 2018, ellers bortfalder bevillingen.

Vi (Irmas medlemsbestyrelse) vurderer ansøgningerne og uddeler midlerne. Der kan ansøges løbende og vi tilstræber hurtig sagsbehandling - dog må forventes en svartid på op til 2-4 uger. Vi vurderer ansøgningen med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning, herunder et udspecificeret budget. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen.

Ansøgningen sendes til innovationspulje@irma.dk 

Hent ansøgningsskema her.

Processen når din ansøgning er godkendt

Der kan opstå situationer, hvor tingene udvikler sig anderledes end forventet. Husk at

 • søge om godkendelse af eventuelle ændringer i aktiviteten hos os. Det er en forudsætning at aktiviteten igangsættes i 2017. Afholdelse kan ske i 2018.
 • meddele os, hvis I må aflyse aktiviteten.

Når aktiviteten er gennemført, skal du inden for fire uger efter afholdelsen

 • lave en kort beskrivelse af aktiviteten. Denne publiceres på Irmas hjemmeside samt eventuelt i Irmas andre medier som fx Krydderiet og Facebook. Beskrivelsen sendes til Irmas medlemsbestyrelse – innovationspulje@irma.dk. Vedhæft gerne billeder af arrangementet.
 • aflægge regnskab med relevante bilag og sende dette til Irmas medlemsbestyrelse – innovationspulje@irma.dk.

Derefter udbetaler Irma midlerne. Udbetaling sker til den konto, som er anført på ansøgningsskemaet. Er der større udgifter til arrangementet inden afholdelse kan disse afregnes løbende. Kontakt Eva Veis Thomsen fra Irma vedr. dette – eva.veis.thomsen@irma.dk

Markedsføring

Irma hjælper gerne med markedsføring af arrangementet. Følgende medier benyttes som udgangspunkt til markedsføring af medlemsaktiviteter:

 • Irma.dk/medlemsarrangementer
 • Irmas medlemsmail der ugentligt sendes ud til godt 70.000 kunder
 • Irmas Facebook side
 • Irma Krydderiet
 • Medlems-appen

Ovenstående markedsføring dækker Irma udgiften til og skal altså ikke medregnes i budgettet for aktiviteten.

Eva Veis Thomsen fra Irma er kontaktperson vedr. markedsføring i Irmas kanaler – eva.veis.thomsen@irma.dk. Hun kontaktes når en puljeansøgning er godkendt for at ligge en markedsføringsplan for det aktuelle arrangement.