Luk

Resultater i opskrifter

{{model.result.recipesShowingXOfYText}} Vis alle

Resultater i artikler

{{model.result.contentShowingXOfYText}} Vis alle

Resultater i artikler

Nyt fra Irmas medlemsbestyrelse

Her kan du læse om bestyrelsens arbejde, nyheder og aktuelle arrangementer.

irmapigen

Marts 2017

Ny medlemsbestyrelse

Årets valg til Irmas medlemsbestyrelse er slut og Irma har fået tre nye bestyrelsesmedlemmer. Eller rettere én helt ny og to gengangere. Gitte Haar og Anne Marie Fogh Larsen blev nemlig genvalgt, og Ane Schou er nyvalgt. Stort tillykke til alle tre!

Den nye bestyrelse har afholdt deres første møde hvor Gitte Haar blev genvalgt som formand og Anne Christine Helms blev også genvalgt som næstformand.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen berettede i medlemsstuen på Irmas madmesse om arbejdet i det forgangne år. Perioden er gået med finde den arbejdsform der kunne virke for os her i bestyrelsen og vi satte nogle vigtige målsætninger op for dette arbejde.

Bl.a. er det bestyrelsens fornemste opgave at Irma kommer derhen hvor vi igen bliver kundernes foretrukne valg, når man ønsker at købe ansvarligt produceret mad og få en langsom oplevelse ud af at handle frem for en stresset oplevelse. 

LÆS HELE BERETNINGEN HER

irmapigen

December 2016

Nytårshilsen fra medlemsbestyrelsen

Kære medlemmer.

2016 har været et begivenhedsrigt år for Irmas nye medlemsbestyrelse. Vi startede vores arbejde som den første medlemsvalgte bestyrelse i april; og vi har haft travlt i det lille år der er gået. Vores mål var fra starten at få aktiveret den store medlemsskare og at påvirke Irma med nye visioner for fremtidens fødevaremarked.

Irmas kunder og medlemmer er kendt for at have stærke holdninger til kvalitet, bæredygtighed og fødevareproduktion og I viste også stor interesse for medlemsvalget med 234 kandidater. Vi startede med den ambitiøse opgave at få al den kraft, viden og engagement mobiliseret til gavn for Irma og til gavn for medlemmerne.

Kort tid efter den nye bestyrelse trak i arbejdstøjet fik Irma ny ledelse med Søren Steffensen i spidsen og det betyder en ny strategi for Irma. Vi er sammen enige om at Irma igen skal være det nyskabende, frække og foranderlige som Irma var engang. Irma har i årtier været frontløber for detailhandlen i Danmark og et stærkt brand, som også har manifesteret sig udenfor landets grænser. Irma har trukket økologien ind i alle supermarkeder og står i dag stadig med den største andel af salg af økologiske varer på knap 30%. Irma er blevet indhentet af de andre og nu stikker vi af igen.
  
Den 24. september afholdte vi vores første Irmadag for medlemmerne med stor succes. Det foregik i Docken på Østerbro med opbakning fra ca. 100 medlemmer. Dette blev også startskuddet til fire arbejdsgrupper hvor ca. 50 medlemmer arbejder med: fremtidens fødevaremarked, bæredygtig økologi, bæredygtig emballage og medlemsaktivisme i Irma. Arbejdet i grupperne skal være bidrag til den nye strategi Irma skal udvikle i 2017 og som medlemsbestyrelsen og dermed medlemmer bliver en vigtig del af. Arbejdet i grupperne skal være en del af det aktive arbejde som vores medlemmer kan deltage i - vi håber også at kunne starte andre initiativer, som fællesspisning, gårdbesøg, børn og mad og andet sammen med jer. Konceptet for fællesspisning i Irma er blevet testet med stor succes af butikschef Tommy Steffensen, som er medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen.

Medlemsskaren er vokset støt det sidste år og vi runder snart 30.000 medlemmer og det betyder at vi står med et stærkt mandat i arbejdet med fremtidens fødevaremarked, som vi mener Irma skal være. Ved udgangen af 2017 er målet at vi skal være 100.000 medlemmer.

Op til jul har vi forberedt det årlige valg til medlemsbestyrelsen og lige efter nytår skal vi i gang med at forberede Irmamessen i Forum den 4. - 5. marts, hvor vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer. Irmamessen bliver også der hvor arbejdsgrupperne får testet det holdningspapir som de barsler med i januar og som kommer til at indgå i strategiarbejdet i 2017.

Det nye år byder på valgkamp, hvor tre poster til bestyrelsen er på valg. Vi har erfaret at arbejdet i bestyrelsen har været mere krævende end forventet, men vi har følt at vores ambitioner har båret frugt. Så velkommen til valgkamp, hvor jeg selv (formanden) og Anne Marie Fogh Larsen genopstiller. Det vil være muligt at møde kandidaterne til medlemsbestyrelsen i slutningen af februar (mere herom senere).

Medlemsbestyrelsen ønsker et lykkebringende og innovativt 2017 og vi glæder os til at se jer til vælgermøde og på Irmamessen.

Godt Nytår!

På vegne af medlemsbestyrelsen, Gitte Haar (formand)

irmapigen

November 2016

Fire arbejdsgrupper etableret

I starten af november startede omkring 50 Irma medlemmer fire arbejdsgrupper med emnerne: emballage, bæredygtig økologi, fremtidens fødevaremarked og medlemsaktivisme. Deres opgave er at lave en indstilling til Irmas ledelse om, hvordan de ser de fire området skal udvikle sig i Irma. Grupperne har hver fået et mindre budget og ellers frie rammer. Èn gruppe har fx deltaget på vidensmesse i Sverige, mens emballagegruppen har startet et samarbejde med Vestforbrændingen.

På Irmas madmesse i marts 2017 præsenterer grupperne deres tanker og idéer, så alle medlemmer har mulighed for at kommentere og udfordre det.  

irmapigen

September 2016

Film fra Irmas medlemsdag på Docken

Irmas medlemsdag en stor succes

Lørdag den 24. september afholdt Irma sin første medlemsdag på Docken i Københaven. Over 100 engagerede medlemmer havde takket ja til medlemsbestyrelsen invitation om, at debattere Irmas fremtid. Alle havde på forhånd tilmeldt sig én af følgende workshops:

- Fremtidens fødevaremarked
- Bæredygtig økologi
- Irmas medlemsdemokrati
- Emballage med god samvittighed

Emner medlemmerne selv havde været med til at bestemme. Dagen og debatterne emmede af entusiasme, faglig viden og engagement - og det var tydeligt alle havde noget på hjerte.

Der arbejdes nu videre med dagens input og ideer i fire arbejdsgrupper, som blev nedsat på dagen. Over 30 medlemmer har allerede tilmeldt sig arbejdsgrupperne. Har du også lyst til at deltage, så send en mail til medlemsbestyrelsen på: medlemsbestyrelse@irma.dk.

Målet er, at arbejdsgruppernes udbytte skal indarbejdes i Irmas fremtidige strategi. 

irmapigen

August 2016

Du er inviteret til medlemsdagen

Som medlem i Irma ejer du en andel af butikken. Som medlemsbestyrelse har vi det vigtige formål at være dit talerør. Nu skal vi mødes, så vi sammen kan sætte vores præg på fremtidens Irma. 

irmapigen

Juli 2016

Irmas medlemsbestyrelse inviterer til Irma-dag

Èn af medlemsbestyrelsens vigtigste opgaver er at være medlemmernes talerør. Derfor inviterer vi den 24. september til en Irma-dag. En dag hvor du som medlem kan være med til at forme og debattere, hvilke mærkesager Irma i fremtiden skal prioritere.

Hvilke emner ønsker du at debattere på Irma-dagen?

Vi har brug for at vide hvilke emner, du gerne vil debattere på dagen. I medlemsbestyrelsen har vi tre bud på emner vi finder relevante, men det er vigtigt for os at høre, om du er enig eller har andre ønsker.

Irma-dagen foregår i København og den endelig invitation og program følger i august. Men sæt allerede kryds nu i kalenderen den 24. september kl. 12-17. For at deltage på Irma-dagen skal du være medlem i Irma. Er du ikke allerede det kan du blive medlem her (indmeldelse koster 200 kr.).

GIV OS DIN MENING HER

På forhånd tak for dit engagement.

irmapigen

Juni 2016

Om Irmas medlemsbestyerlse

Irmas medlemsbestyrelse blev valgt ved en afstemning i foråret 2016, hvor alle medlemmer i Irma kunne stemme. Formålet med bestyrelsen er at være medlemmernes og kundernes repræsentanter i Irma.

Bestyrelsen skal styrke og bidrage til Irmas udvikling indenfor f.eks. produktudvikling, butiksindretning og service. Al udvikling skal foregå ud fra et kundesynspunkt og med madglæde i fokus.

LÆS MERE OM BESTYRELSEN HER

irmapigen

April 2016

Gitte Haar valgt som formand til Irmas medlemsbestyrelse

Irmas medlemmer har stemt, og efter næsten 130 år har Irma nu fået sin første medlemsvalgte bestyrelse.

234 Irma-kunder kæmpede om fem pladser i bestyrelsen, og interessen for at stemme var ligeledes stor.

Gitte Haar (tidl. Krasilnikoff) blev valgt som formand.

LÆS MERE HER